Profile

Join date: Jun 21, 2022

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

เนื้อเพลง ยักษ์ - เขียว คาราบาว, เก่ง ธชย ฉันก็มีหัวใจ ฉันก็มีชีวิตเหมือนเธอ ถึงกินข้าวแกงริมทาง ทำงานแลกเศษตังค์ เงินเดือนไม่กี่พัน ก็แปลกที่ใครเขามอง มองว่าคนอย่างฉันมันต่ำ ทั้งที่ฉันก็เป็นคนดี หาเงินเลี้ยงครอบครัว ถึงตัวจะมอมแมม ไม่โสภาน่ามอง ก็ชีวิตมันเลือกเกิดได้ที่ไหน มีให้ทำก็หาไปเพื่อหล่อเลี้ยง แค่ผ่านพ้นไม่หวังโกง กอบโกย เหมือนใคร ถึงจะโหยหิวบ้าง อิ่มบ้างก็ช่างมัน ภูมิใจที่ฉันเป็น กลัวฉันทำไมเล่า หยันฉันทำไม ฉันไม่ใช่ยักษียักษา ดูมอมแมมมันก็แค่หน้าตา ไม่ได้แปลว่าใจฉันไม่ดี กลัวฉันทำไมเล่า ใยไม่มองที่ใจ ยักษ์ ฉันก็เป็นคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าเดินเท้าหรือขับเฟอร์รารี่ ปลายทางชีวิตของเรา ก็จบลงเหมือนๆ กัน ฉันก็มีหัวใจ ฉันก็มีชีวิตเหมือนเธอ ถึงกินข้าวแกงริมทาง ทำงานแลกเศษตังค์ เงินเดือนไม่กี่พัน ก็แปลกที่ใครเขามอง มองว่าคนอย่างฉันมันต่ำ ทั้งที่ฉันก็เป็นคนดี หาเงินเลี้ยงครอบครัว ถึงตัวจะมอมแมม ไม่โสภาน่ามอง ก็ไม่เป็นไร ก็ชีวิตมันเลือกเกิดได้ที่ไหน มีให้ทำก็หาไปเพื่อหล่อเลี้ยง แค่ผ่านพ้นไม่หวังโกง กอบโกย เหมือนใคร ถึงจะโหยหิวบ้าง อิ่มบ้างก็ช่างมัน ภูมิใจที่ฉันเป็น เออเอิงเอย เออเอิงเอย เอ๋ย เอย กลัวฉันทำไมเล่า หยันฉันทำไม ฉันไม่ใช่ยักษียักษา ดูมอมแมมมันก็แค่หน้าตา ไม่ได้แปลว่าใจฉันไม่ดี กลัวฉันทำไมเล่า ใยไม่มองที่ใจ ฉันก็เป็นคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าเดินเท้าหรือขับเฟอร์รารี่ ปลายทางชีวิตของเรา ก็จบลงเหมือนๆ กัน กลัวฉันทำไมเล่า หยันฉันทำไม ฉันไม่ใช่ยักษียักษา ดูมอมแมมมันก็แค่หน้าตา ไม่ได้แปลว่าใจฉันไม่ดี กลัวฉันทำไมเล่า ใยไม่มองที่ใจ เนื้อเพลง ฉันก็เป็นคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าเดินเท้าหรือขับเฟอร์รารี่ ปลายทางชีวิตของเรา ก็จบลงเหมือนๆ กัน ไม่ว่าเดินเท้าหรือขับเฟอร์รารี่ ปลายทางชีวิตของเรา ก็จบลงเหมือนๆ กัน

  • Instagram
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

INDEPENDENT.

OBJECTIVE.

UNBIASED. 

the breif bulletin logo

เนื้อเพลง ยักษ์

More actions